Widok zamówień

Kiedy otrzymasz pierwsze zamówienie (możesz je również złożyć samemu) możesz przejść do podglądu zamówień: https://app2.takedrop.pl/orders/list

Widok ten pokazuje listę najnowszych zamówień oraz pozwala wyszukiwać po konkretnych parametrach zamówienia w Twoim sklepie.

Aby zobaczyć szczegóły zamówienia kliknij edytuj przy zamówieniu. Są to wszystkie niezbędne informacje o złożonym w Twoim sklepie zamówieniu.

Automatyczna realizacja zamówień zostanie omówiona w kolejnej lekcji.